Kurumsal > Politikamız > 

Politikamız

 

 Faaliyetlerimizinde Hedeflerimize ulaşmak maksadıyla;   

Üst yönetim olarak;

 

Geri dönüşümü yapılan gemilerde uygun teknikler ve yönetimle atık yönetimi yaparak   ilgili tarafların  ihtiyaç ve beklentilerini karşılamayı,

GGD faaliyetleri ile ilgili Ulusal mevzuatlara uymayı ve uygulamayı,

IMO –ILO    kılavuzlarına  uymayı  ve uygulamayı,

Yürülükteki ISG mevzuatına ve diğer şartlara uymayı

BASEL ve HONG-KONG sözleşmesine, uymayı ve uygulamayı,

AB Gemi Geri Dönüşüm Yönetmeliği standartlarına uymayı ve uygulamayı,

 

Yönetim kurulumuzca desteklenen ve tüm çalışanlarca benimsenen ve uygulanan, denetlenen, gözden geçirilen, kamuoyu tarafından izlenebilen ve sürekli iyileştirilen faaliyetlerimizin amaç ve bağlamına uygun ve stratejik istikametini destekleyen, bir Çevre ve işçi sağlığı ve güvenliği yönetim Sistemini sürdürmeyi,Politikamızın hedefe ulaşmasındaki performansı izlemeyi, aksayan hususlar ile ilgili tedbir almayı,

 

Çevre Yönetimi

Faaliyetlerimizde, çevre kirliliğini önlemeyi,

Çevrenin korunmasını sağlamayı,

Çalışanların çevre bilincini geliştirerek izlemeyi,

Faaliyetlerimizde, enerji tasarrufu ve doğal kaynak kullanımının azaltılmasına katkıda bulunmayı,

 

ISG yönetimi

İş kazaların önlenmesi için gerekli tedbirleri almayı,

Yaralanma ve sağlık bozulmasının önlenmesi ve ISG performansının sürekli iyileştirilmesini sağlamayı,

Acil  durumlar için hazır olmayı,

Tüm çalışanları ile birlikte katılımcı ve değişime açık bir ortam yaratmayı,

Her seviyedeki çalışanlarımızın sağlık ve güvenliklerini koruma bilinçlerini geliştirerek izlemeyi,

İş kazaları ve meslek  hastalıklarına engel olmayı.  

 

Kalite Yönetimi

Müşteri gereksinimlerini anlamayı ve bu gereksinimleri karşılayarak müşteri memnuniyetini Sağlamayı,

Uygulanabilir şartları yerine getirmeyi

Kalite yönetim sisteminin sürekli  iyileştirilmesini sağlamayı,  Taahhüt ederiz.02.01.2018

 

               

                                                                                                                                                    Ramazan YİĞİT